سینا پارسیان زهر چشم

01 اکتبر 2020
بدون نظر

سینا پارسیان زهر چشم

سینا پارسیان زهر چشم


کاش میدونستی با زهر چشمت منو به عشقت آلودم کردی پشتم خالی شد وقتی میرفتی وقتی میرفتی نابودم کردی بهم یاد دادی بعد از تو به هیچ قیمتی درگیر نشم دیگه به عشق هیچ کسی راضی به تغییر نشم پای کسی نمونمو پای کسی پیر نشم بهم یاد دادی تنهایی باید حالمو آروم کن...


ادامه مطلب
موضوع :